Prezentacija TENNIS 10’S u Osnovnim školama na Opštini Rakovica

Prezentacija TENNIS 10’S u Osnovnim školama na Opštini Rakovica

Treneri kluba su u nedelji 10.03.-14.03.2014. vršili prezentaciju tenisa (tennis 10s) u osnovnim skolama na Opstini Rakovica.

Posećene su sledeće osnovne škole: Ivo Andrić, Đura Jakšić, France Prešern, Branko Ćopić. Posećena su i dva vrtića na Opštini Čukarica: Čili Vili i Čarobna kućica.
Treneri Srđa Tapušković, Bojana Vacić i Slobodan Poznan su animirali decu (ciljna grupa I do IV razreda, kao i predškolski uzrast), kako teniskim veštinama (tennis 10s), tako i kondicionom i fizičkom pripremom.